.

Moeten we uit elkaar?

.

“We houden heel veel van elkaar, maar onze relatie lijkt gewoon niet te werken. We begrijpen elkaar niet en maken de laatste tijd alleen maar ruzie. Moeten we nu scheiden?”

Aan het woord zijn Karin en Willem. Ze zijn vijftien jaar bij elkaar en zijn allebei echt ten einde raad. Ze vragen zich zelfs af of hun relatie nog een kans heeft. Hoe kunnen ze elkaar weer terugvinden en de liefde levend houden?

De relatie van Karin en Willem is van het type ‘opposites attract’. Ze zijn ontzettend verschillend, maar dat was juist waarom ze als een blok voor elkaar vielen. Karin hield van het rustige karakter van de intelligente Willem. En Willem hield van de gepassioneerde, creatieve Karin. Nu ze echter een gezin en allebei een drukke baan hebben, lijken ze elkaar steeds meer kwijt te raken.

Boeken en boosheid

Het onderwerp van de ruzies? Van alles, maar meestal gaat het ongeveer zo. Als Willem thuiskomt van een lange dag werken, trekt hij zich het liefste terug in de krant. Of hij gaat naar boven, waar Karin hem dan vindt met z’n neus in een boek. Karin wordt dan ontzettend boos en verwijt Willem dat het hem niks kan schelen dat zijn vrouw en gezin zijn aandacht en toewijding nodig heeft.

Willem heeft echter ruimte nodig en tijd om bij te komen van zijn werk. Karin wil gezelligheid, warmte en genieten van het samenzijn als gezin. Ze wil gehoord en gezien worden, maar hoe harder ze trekt, hoe meer Willem zich terugtrekt.

Willem en Karin komen in contact met Elkaar Begrijpen en er volgen een aantal individuele gesprekken met mij. Daaruit blijkt onder meer dat Willem een enorme denker is en Karin juist een echt gevoelsmens. Ook komen ze erachter dat hun behoeften totaal verschillend zijn. Maar dat niet alleen, ook hun passies en kwaliteiten liggen erg uiteen.

Oog voor elkaar

Het mooie is echter dat nu ze inzicht krijgen in de talen van de ander, er ineens ruimte is voor een constructief gesprek. Hun beider ogen worden geopend voor hoe de ander werkelijk in elkaar zit en nodig heeft. En dit inzicht biedt praktische handvatten en concrete aanwijzingen om elkaar beter te begrijpen. Ze krijgen echt meer oog voor elkaar en doen hun best om elkaar echt te bereiken en lief te hebben.

Rianne Zegelaar