Een sterk team begint met elkaar begrijpen

Ruim 80% van de problemen op de werkvloer worden veroorzaakt door miscommunicatie. Hierdoor voelen medewerkers zich maar al te vaak niet gezien, gehoord en begrepen. Dat leidt tot irritatie, frustratie, de vorming van bondjes, roddel en achterklap, ziekteverzuim en ontslag. Dat leidt weer tot doelen die niet behaald worden en hoge kosten.

Wij geloven dat het anders kan.

Wij geloven in de kracht van teams. Teams waarin mensen elkaar zien, horen en begrijpen. Teams waarin mensen tot hun recht komen en zichzelf durven zijn. Waarin mensen elkaar begrijpen en waarderen, ook al zijn ze verschillend. Omdat we geloven dat elkaar begrijpen leidt tot meer voldoening en een samenwerking die soepel verloopt.

Wat doen wij voor teams?

Goede communicatie begint met inzicht. En dat is wat wij bieden. Eerst inzicht in wat jij nodig hebt en vervolgens hoe dit bij de ander werkt. Wij maken dit praktisch zichtbaar. Zo wordt duidelijk wat eenieder nodig heeft. Met deze inzichten kan het team direct praktisch aan de slag en samen de uitdagingen aangaan.

Hoe doen we dat?

In onze trainingen gebruiken wij de Life Languages™. Deze communicatietool gaat ervan uit dat we zeven verschillende talen spreken, waarbij elk mens een persoonlijke voorkeur heeft voor bepaalde talen. Sommige Life Languages™ spreken we vloeiend, andere talen kosten meer moeite. Daarom gaat de communicatie met de één soepel, maar met de ander juist stroef. Inzicht in de Life Languages™ leert je jezelf en de ander beter begrijpen, met meer (werk)plezier als resultaat.

Voor onze trainingen gebruiken wij deze inzichten als basis. Op basis van alle resultaten maken wij een uitgebreide teamscan. Met deze kennis op zak gaan we aan de slag en geven we praktische handvatten om op elkaar aan te sluiten en optimaal en met voldoening samen te werken.

Daarbij draaien wij geen standaard programma’s af. Samen met de opdrachtgever onderzoeken we altijd eerst wat er speelt en wat nodig is. Zo zijn onze trainingen altijd maatwerk. Wij koersen naast ervaring en gedegen kennis op kwetsbaarheid en authenticiteit. Omdat we geloven dat je met een open houding en echtheid tot diepgang en verandering komt.

Boek ons voor een teamdag waarin we praktisch aan de slag gaan of voor een teamtraining als er meer nodig is.

Wij zijn Maarten Goossensen en Rianne Zegelaar en wij helpen teams om betrokken en doelgericht samen te werken en zo het beste in elkaar naar boven te halen.