In deze moeilijke tijden van de Corona-crisis komen juist ook onze relaties onder druk te staan. We zitten veel meer op elkaars lip en door de onzekere toekomst kunnen onderlinge spanningen snel oplopen. Met een serie blogs willen wij je bemoedigen, inzichten bieden en praktische handvatten aanreiken. In dit blog schrijven we over hoe irritaties ook juist kansen bieden om je relatie te verbeteren.

Petra: “Hij kan op een dag wel acht keer tegen me zeggen dat hij van mij houdt. Eén keer zeggen is wel genoeg”.
Simon: “Maar jij zegt het nooit!”
Petra: “Waar slaat dat nu op? Moet je eens kijken wat ik allemaal voor je doe? Ik maak je bed op, ruim de troep op en maak zelfs je brood klaar.”

Zomaar een voorbeeld uit onze praktijk: irritatie tussen twee geliefden die elkaar niet begrijpen. Vaak is het zo dat hoe closer de relatie is, hoe heftiger de irritaties kunnen zijn.

Wat heeft dit met de huidige Corona-crisis te maken?

We weten meestal wel waar we ons aan kunnen storen bij de ander. Alleen zorgde het ritme van buitenshuis werken, drukte van de kinderen, sociale contacten en allerlei andere afleidingen ervoor dat we hier minder last van hadden en we die gevoelens wat van ons af konden zetten. Dat is nu wel anders. Nu we door door de Corona-crisis zijn stilgezet, zijn we veel meer thuis én zijn er veel meer spanningen. Ideale omstandigheden voor broeiende irritaties en ruzie.

Om bij de oplossing te komen, moeten we eerst wat dieper graven. Wat zijn irritaties nu eigenlijk en waarom bieden ze kansen?

Een irritatie is een gezond alarmeringssysteem dat aangeeft dat iemand over je grenzen gaat. Dat er niet aan je behoefte wordt voldaan. Wat die behoeftes dan zijn? Om daarachter te komen, werken we wij in onze coachpraktijk met de communicatie profielen van Life Languages™. Deze hebben als uitgangspunt dat er zeven stijlen – talen – van communicatie zijn. We beschikken over alle zeven talen, maar we spreken vooral die talen waar we hoog op scoren. Elke taal heeft een unieke behoefte. Ik noem er een aantal:

– Je aanvaard, gehoord en begrepen voelen
– Actie en waardering voor wat je gedaan hebt
– Bevestiging en verbondenheid
– Dagelijks persoonlijke ruimte voor jezelf
– Steun en overeenkomst met de plannen die je hebt

Het lastige is dat alleen de ander in deze behoefte kan voorzien: je hebt het van de ander nodig. Het moment dat je irritatie ervaart is een intern alarmsysteem dat jou meldt dat er niet aan je behoefte wordt voldaan. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je irritatie weg te stoppen. Maar dat bouwt zich altijd op en komt vroeg of laat tot uitbarsting. Die opbouw van spanning heeft alleen bij jou plaats gevonden, dus de ander heeft op het moment van uitbarsten geen idee waar het vandaan komt.

Wat gaat er mis?

In het voorbeeld waar ik mee begon, gaat het om deze behoeften: de één verwacht actie en waardering voor wat ze voor hem doet. De ander reageert dat hij van haar houdt, terwijl zij wil vooral horen dat hij dankbaar is voor wat ze allemaal doet. Hij wil echter zich aanvaard, gehoord en begrepen voelen door haar. Hij wil horen en voelen dat zij van hem houdt, maar dat krijgt hij naar zijn gevoel te weinig.

Een typische spraakverwarring! Wat nu?

Simon kan erkenning geven voor de praktische dingen die Petra doet. Niet omdat hij dat zelf zo belangrijk vindt om te zeggen, maar omdat hij weet dat zij dat fijn vindt. Zij kan hem wat vaker een knuffel geven en zeggen dat ze blij met hem is. Ze heeft die drang wellicht minder, maar door dat te doen, sluit ze wel op zijn behoefte aan. En zo komt liefde in actie. Als je er zo naar kijkt, zijn irritaties vooral kansen en geen bedreiging.

Wil je ontdekken wat jullie behoefte zijn? Maak dan een afspraak om je Life Languages™ profiel te maken. Dit doe je door 115 vragen online te beantwoorden. Het rapport dat hier uitkomt, bespreken we vervolgens online via Zoom.