Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 december 2019.

Elkaar Begrijpen vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit Reglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Elkaar Begrijpen expliciet om jouw toestemming moet vragen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Elkaar Begrijpen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

Elkaar Begrijpen respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de site verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgenomen in een overeenkomst die wordt opgesteld door Elkaar Begrijpen en door beide partijen worden ondertekend. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde Europese partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De volgende persoonsgegeven kunnen worden verwerk:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
Tijdens de coaching:
– huiswerkopdrachten
– verslagen

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoek(en) te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde Europese partij. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij gebruiken je e-mail adres niet voor algemene mailingen of nieuwsbrieven en zullen je e-mail adres niet met derden delen, tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Plichten, geheimhouding en bewaartermijn gegevens
Elkaar Begrijpen verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jou persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Elkaar Begrijpen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Elkaar Begrijpen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op de digitale server van een derde partij. Deze server staat in Europa. Deze is beveiligt middels “User Controlled Encryption”. Zowel de bestanden als de dataoverdracht is gecodeerd. Alleen Elkaar Begrijpen heeft toegang tot de decoderingssleutel en niet de betreffende provider.
Elkaar Begrijpen werkt volgens de Internationale Etische Code van de NOBCO. Geheimhouding maakt daar onderdeel van uit.

Elkaar Begrijpen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te verlenen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Gedurende het coach- of trainingstraject worden jouw gegevens bewaard. Na afronding van het traject worden je gegevens vervolgens niet langer dan een jaar bewaard.

Delen persoonsgegevens
Elkaar Begrijpen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Elkaar Begrijpen, tenzij
– dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
– dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Elkaar Begrijpen met jou heeft gesloten;
– je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Websitebezoek
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Elkaar Begrijpen of die van een derde partij. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Mochten we hiervan moeten afwijken dan doen we dit alleen als we van tevoren toestemming hiervoor van jou hebben verkregen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan mij is verstrekt.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heb het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elkaarbegrijpen.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
Elkaar Begrijpen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Elkaar Begrijpen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@elkaarbegrijpen.nl.